Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП тръгва на 31 август 2020

ИАМСП обяви, че от 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП “, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

Документите за кандидатстване ще се подават електронно и са публикувани на https://www.sme.government.bg/?page_id=51249 Всички могат да се запознаят с тях, както и механизма за тяхното подаване, за да са в готовност още на 31 август 2020 да ги подадат.

Кой може да кандидатства?
Какви проекти могат да бъдат реализирани?
Какви документи трябва да се попълнят?
Как се получават ваучерите?
Какви са ползите?
Какви са неудобствата?

Кой може да кандидатства за ИКТ услуги по ваучерна схема?

Допустими за финансиране чрез ваучерната схема са кандидати, които отговарят на следните изисквания:

  • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
  • да са микро, малко или средно предприятие;
  • да развиват своята основна икономическа дейност в една от следните групи: високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, съгласно изброените по-долу.

Избраните за кандидатстване групи са предимно производства, а за да сте сигурни, че попадате в някоя от групите, можете да проверите вашия код в Класификацията на икономическите дейности на НСИ.

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“;
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги

J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ;
J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
J61 „Далекосъобщения“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“;
С11 „Производство на напитки“;
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С14 „Производство на облекло“;
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от
обработени кожи без косъм“;
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С24 „Производство на основни метали“;
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
С31 „Производство на мебели“;
С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Какви проекти могат да бъдат реализирани?

Дейностите са разпределени в типа ваучери:

Ваучери – тип 1

Ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения.

Ваучери – тип 2

Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност

2.1. Група 1: ИКТ услуги за дигитален маркетинг

2.2. Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

2.3. Група 3: ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

Трябва внимателно да прецените за коя точно група ще кандидатствате, защото имате право да подадете само един проект и той трябва да бъде изпълнен само от една компания, която е в списъка на одобрените доставчици за всяка група услуги.

Кам Солюшънс е в списъка на ИАМСП като доставчик на услуги тип 2.1.

Какви документи трябва да се попълнят?

Много декларации и приложения, договор с избрания от Вас доставчик на услуги, описание на проекта и т.н. Пълният сет от документи може да свалите от страницата на Програмата. Дали трябва да ползвате консултанти при попълването на документите е ваш избор, но със сигурност може да се справите и сами, при внимателен прочит. Задължително е обаче да включите в подготовката на документите и доставчика на ИКТ услугите за които кандидатствате. Изпратете ни запитване или направо ни звъннете +359 895 650 610. Няма време!

Как се получават ваучерите?

След успешното подаване на документите по електронен път, следва 20 дневен срок в който те ще бъдат оценени и класирани. При успешно класиране, ще получите вашите ваучери. След приключване на проекта и пълното приемане на ИКТ услугата от избрания доставчик, вие ще ги използвате като ги представите на ИАМСП, а те от своя страна ще наредят парите към сметките на доставчика.

Какви са ползите?

Получавате качествени ИКТ услуги, консултиране и обучение за които няма да платите пари в брой, а с ваучерите, които ИАМСП ще ви предостави.

Какви са неудобствата?

  • Ще трябва да се ангажирате с документацията по проекта, контрол на изпълнението, както и неговото отчитане;
  • След приключване на проекта, документацията продължава да се съхранява и да бъде на разположение при проверка;
  • Това е вашия проект и трябва да отделяте време вие или член на екипа, който да бъде в течение на всички етапи по неговото изпълнение.
  • Връзката с вашия доставчик на ИКТ услуги трябва да бъде много здрава, основана на доверие и партньорство. Съществува немалък риск от проваляне на проекта от недоразумения или неспазване на сроковете. Резултатът е, че вие ще останете без реализирана услуга, а доставчикът няма да получи пари. Загубеното време остава и за двете страни.
  • Времето за изпълнение е 9 месеца и не очаквайте за 2 седмици всичко да е готово.

Вашият коментар