Работодатели, използвайте социалните мрежи, за да намерите служители!

Социалните мрежи като средство за набиране на персонал Технологиите променят всичко, включително и начина на търсене и предлагане на работа. Все повече работодатели започват да използват социалните мрежи за да…

0 Comments
Read more about the article Работодатели, използвайте социалните мрежи, за да намерите служители!
Повече как работи платформата на https://newsroom.fb.com/news/2018/02/jobs/